Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego minescrap.pl jest firma:

Mine Scrap
Justyna Mika-Marud
Chorzelów 295
39-331 Chorzelów

Tel.: +48 731 111 460
NIP: 
REGON: 

Nr Rachunku bankowego:

Punkt handlowy i odbiorów osobistych:

Mine Scrap
Chorzelów 295
39-331 Chorzelów

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: 10:00 - 13:00


2. Sklep internetowy minescrap.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. 
3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
4. Liczba produktów w cenach promocyjnych jest ograniczona. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania zapasów. 
5. Widoczne na zdjęciach dekoracje nie są sprzedawane wraz z artykułem.

 

 

 

Procedura  składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia można składać poprzez Internet na stronie minescrap.pl całą dobę, przez cały rok.
2. Zamówienia można również składać telefonicznie w godzinach od 9-17 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni  świątecznych przypadających w te dni tygodnia. Dane do grawerowania należy jednak przesłać drogą mailową w celu uniknięcia pomyłek wynikających ze złego zrozumienia.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia z podaniem wszelkich danych, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
4. Nieprawidłowo wypełnione formularze są jednoznaczne z anulowaniem zamówienia.
5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni nie będą realizowane.
6. W przypadku braku towaru Nabywca zostanie poinformowany o tym fakcie w przeciągu 7 dni. Może wtedy zrezygnować z zakupu, lub wybrać inny produkt, bądź też zdecydować się na wydłużenie czasu realizacji.
7. Po złożeniu zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie e-mailem z numerem zamówienia. 
8. Po zatwierdzeniu wpłaty i ustaleniu szczegółów wyślemy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji - od tej chwili zmiany nie będą możliwe.
9. Termin realizacji wynosi do 7 dni roboczych (w rzeczywistości jest krótszy niż 3 dni robocze) i liczy się od dnia przesłania przez nas potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na podany e-mail. Należy jeszcze doliczyć czas wysyłki.
10. Wszelkie informacje na temat etapu realizacji zamówienia będą wysyłane na podany e-mail.
11. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura Vat. Aby otrzymać fakturę, należy zaznaczyć taką informację w rubryce "Uwagi" w formularzu zamówienia.
12. Nabywca ma obowiązek sprawdzić czy nadesłana przez Niego treść nie zawiera błędów. Grawerowana jest dokładna treść nadesłana przez klienta.
13. Zamówienia z opcją płatności przy odbiorze złożone bez podania kompletnych danych teleadresowych niezbędnych do zawarcia umowy na odległość nie będą realizowane do czasu uzupełnienia w/w danych.

 

 

 

Płatności

1. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
a)    płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
b)    przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto bankowe, którego dane znajdują się w e-mailu wysłanym przez nas po złożeniu zamówienia,
c)    płatność za pośrednictwem serwisów płatniczych PayPal.com, dotpay.pl. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez nas automatycznej informacji dotyczącej zrealizowanej płatności,
2. Dane do przelewu:
Mine Scrap Justyna Mika-Marud,
Chorzelów 295,
39-331 Chorzelów
Nr konta: 
Uwaga: w tytule przelewu należy koniecznie podać numer zamówienia, w przypadku braku tej informacji zamówienia nie będą realizowane do czasu wyjaśnienia.

 

 

 

Wysyłka

1. Towar jest wysyłany Pocztą Polską. Możliwość wyboru dostawcy znajduje się w formularzu zamówienia
2. Istnieje możliwość odbioru osobistego w naszym lokalu pod adresem Chorzelów 295, 39-331 Chorzelów k. Mielca.
3. Cena wysyłki zależna jest ilości zamówionego towaru (od wagi), a jej całkowity koszt nabywca otrzyma przed potwierdzeniem zamówienia. 
4. Nabywca, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sprzedawcy wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
5. Sugerowaną formą przesyłki grawerowanego szkła jest opcja kuriera. Przesyłka taka jest ubezpieczona od ewentualnych uszkodzeń wynikających podczas transportu. 
6. Opcja "Wysyłka w 3 dni" - dotyczy dni roboczych, czas liczony jest od momentu zaakceptowania projektu przez Nabywcę lub w przypadku braku konieczności przesłania projektu Nabywcy (dotyczy gotowych wzorów) momentu wpłaty. Warunkiem korzystania z opcji jest opłacenie zamówienia i przesłanie wszystkich niezbędnych informacji przez Nabywcę.

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy przed jego upływem przesłanie oświadczenia według poniższego wzoru:

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia [numer] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a)   świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)   w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nabywca powinien zwrócić produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. W przypadku gdy zwracany towar będzie nosił ślady użycia przekraczający zakres zwykłego zarządu określony w ust.3, Nabywca zobowiązany będzie do naprawienia wynikłej stąd szkody na zasadach ogólnych.
5. Do odsyłanego towaru proszę dołączyć paragon lub fakturę. Nie dołączenie paragonu lub faktury nie ma wpływa na realizację uprawnień związanych z odstąpieniem od umowy.
6. Koszt przesłania zwracanego towaru ponosi Nabywca. Sprzedający zobowiązuje się do zwrócenia kosztów odesłania towaru przez nabywcę w kwocie najniższej dostępnej w cenniku Poczty Polskiej S.A. dla tego typu przesyłki.

 

 

 

Reklamacje

1. Reklamację należy składać za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@minescrap.pl lub pisemnie na adres sklepu Mine Scrap Justyna Mika-Marud, Chorzelów 295, 39-331 Chorzelów.
2. Sklep ustosunkuje do reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. 
3. Z zamówienia można zrezygnować na etapie, gdy sklep nie podjął jeszcze działań produkcyjnych.
4. Jeżeli po odebraniu przesyłki okaże się, że zamówienie zostało błędnie zrealizowane lub produkt ma wady fabryczne prosimy zgłaszać ten fakt podając swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia. 
5. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres sklepu Mine Scrap Justyna Mika-Marud, Chorzelów 295, 39-331 Chorzelów.
6. Do odsyłanego towaru proszę dołączyć paragon lub fakturę. Nie dołączenie paragonu lub faktury nie wpływa na postępowanie reklamacyjne.

 

 

 

Postanowienia końcowe

1. Dane Nabywcy otrzymane w celu realizacji zamówienia przechowywane są z uwzględnieniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa, wymaganych przez Prawo Polskie.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym minescrap.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Nabywcę oraz zobowiązuje Nabywcę do przestrzegania zawartych w nim zasad.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
4. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości fotografowania wykonanych przez nas produktów znakowanych według wytycznych klienta.
Oferta przedstawiona na tej stronie nie odzwierciedla stanów magazynowych, gdyż prowadzimy sprzedaż również w innych serwisach.
Wszystkie zdjęcia, wzory i opisy są objęte prawami autorskimi. Powielanie, publikowanie i udostępnianie bez naszej zgody jest zabronione!
5. Przesyłając do nas grafikę, znak firmowy, logo do grawerowania jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu prawa do jej wykorzystania w celu umieszczenia jej na zakupionym przedmiocie.
6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.